โรงเรียนบ้านสูงยาง

ชื่อโรงเรียน บ้านสูงยาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คูเมือง
เขต/อำเภอ เมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ soongyangrt2@gmail.com
เว็บไซต์ -