โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า

ชื่อโรงเรียน บ้านลิ้นฟ้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านดู่
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ linfa_555@hotmail.com
เว็บไซต์ -