โรงเรียนบ้านหว่านไฟ

ชื่อโรงเรียน บ้านหว่านไฟ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านดู่
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ wanfai555@gmail.com
เว็บไซต์ -