โรงเรียนบ้านหนองบัว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองบัว
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ namthip.channa@gmail.com
เว็บไซต์ -