โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหว้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โหรา
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ืnitchakul_lin@hotmail.com
เว็บไซต์ -