โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองย่างงัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โหรา
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ krupong_maha@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -