โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านธาตุสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนเมือง
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ somula0811@obecmail.go.th
เว็บไซต์ -