โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านโพนเมือง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนเมือง
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ arworn_04@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -