โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว

ชื่อโรงเรียน บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองขาม
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -