โรงเรียนบ้านหนองฮาง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองฮาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองขาม
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Bannonghang@hotmail.com
เว็บไซต์ www.Bannonghang.com