โรงเรียนบ้านมะกอก

ชื่อโรงเรียน บ้านมะกอก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองหมื่นถ่าน
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ tanja_pampetcho@hotmail.com
เว็บไซต์ -