โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หน่อม
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.huakk.com