โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อาจสามารถ
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -