โรงเรียนบ้านส่องอนามัย

ชื่อโรงเรียน บ้านส่องอนามัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อาจสามารถ
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ์Nuumbp@hotmail.com
เว็บไซต์ -