โรงเรียนบ้านหนองบก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองขุ่นใหญ่
เขต/อำเภอ หนองพอก
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ bannongbokschool@gmail.com
เว็บไซต์ -