โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ

ชื่อโรงเรียน การกุศลวัดบ้านยางเครือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองทุ่ง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pariyat101@hotmail.com
เว็บไซต์ -