โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กกโพธิ์
เขต/อำเภอ หนองพอก
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -