โรงเรียนการกุศลวัดกลาง

ชื่อโรงเรียน การกุศลวัดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระคู
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kankusonwatklang_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ -