โรงเรียนบ้านหนองคำ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ภูเขาทอง
เขต/อำเภอ หนองพอก
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kumpangbu@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www. NKHS .ac.th