โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์

ชื่อโรงเรียน โคกสว่างหาญไพรวัลย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสว่าง
เขต/อำเภอ หนองพอก
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ kpwschool@kpwschool.com
เว็บไซต์ www.kpwschool.com