โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผาน้ำย้อย
เขต/อำเภอ หนองพอก
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -