โรงเรียนบ้านโสกเตย

ชื่อโรงเรียน บ้านโสกเตย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีวิลัย
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ chacha0504@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ -