โรงเรียนบ้านวังเข

ชื่อโรงเรียน บ้านวังเข
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่าน้อย
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ wajee3@hotmail.com
เว็บไซต์ -