โรงเรียนบ้านหนองจอก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองจอก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เหล่าน้อย
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ultrawan33@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -