โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองเม็ก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เกาะแก้ว
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ksphonyiam@hotmail.co.th
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=104545051