โรงเรียนบ้านหนองสิม

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองสิม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าม่วง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ darojnoy@gmail.com
เว็บไซต์ www.roiet3.com