โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

ชื่อโรงเรียน บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาแซง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ao490186129@hotmail.com
เว็บไซต์ -