โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

ชื่อโรงเรียน ธีรภาดาเทคโนโลยี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล หมูม้น
เขต/อำเภอ เชียงขวัญ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -