โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเมือง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nvkschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/nvkschool