โรงเรียนบ้านหนองหงษ์

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหงษ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเมือง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nonghong8@hotmail.com
เว็บไซต์ -