โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

ชื่อโรงเรียน บ้านโพธิ์งาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังหลวง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ Porngam_2553@hotmail.com
เว็บไซต์ http://School35.roiet3.go.th