โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังหลวง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ ิb.napim@hotmail.com
เว็บไซต์ -