โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังหลวง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ chatt2513@gmail.com
เว็บไซต์ -