โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี

ชื่อโรงเรียน บ้านสะอาดนาดี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พรสวรรค์
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ saadnadi@gmail.com
เว็บไซต์ -