โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)

ชื่อโรงเรียน บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ภูเงิน
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ vancha_1@hotmail.com
เว็บไซต์ -