โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนนาทมโคกก่อง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ภูเงิน
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ natom_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ -