โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านโนนสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงเกลือ
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nonsawang2222@gmail.com
เว็บไซต์ -