โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา

ชื่อโรงเรียน บ้านบ่อแกนาเลา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงเกลือ
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ bungkuae@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -