โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

ชื่อโรงเรียน บ้านโพธิ์ตาก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางาม
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ jintana_rachanuwong@hotmail.com
เว็บไซต์ -