โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก

ชื่อโรงเรียน บ้านสำโรงหนองจอก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางาม
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ nongpong-10@hotmail.com
เว็บไซต์ -