โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

ชื่อโรงเรียน ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเลิง
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.chaiwan.gs.th