โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านขวาว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ขวาว
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ khwao@hotmail.com
เว็บไซต์ school.obec.go.th/kwao