โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ

ชื่อโรงเรียน การกุศลวัดบ้านก่อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสมเด็จ
เขต/อำเภอ ศรีสมเด็จ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ watbanko@gmail.com
เว็บไซต์ -