โรงเรียนบ้านสระโพนทอง

ชื่อโรงเรียน บ้านสระโพนทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ทุ่งหลวง
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ a3451100583158@hotmail.com
เว็บไซต์ -