โรงเรียนบ้านหนองแวง

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองแวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ห้วยหินลาด
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ channongwa@yahoo.co.th
เว็บไซต์ -