โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ

ชื่อโรงเรียน บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หัวโทน
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ wudsud2@hotmail.com
เว็บไซต์ -