โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์

ชื่อโรงเรียน เชื้อจรูญวิทย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อาจสามารถ
เขต/อำเภอ อาจสามารถ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ sasi3777@hotmail.com
เว็บไซต์ -