โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระคู
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ pitsawong@msn.com
เว็บไซต์ -