โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์

ชื่อโรงเรียน บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ่อพันขัน
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -