โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบั่ววิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ช้างเผือก
เขต/อำเภอ สุวรรณภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ taboon_great@hotmail.com
เว็บไซต์ -